Bokningsregler


Kurser

1. Behandling av personuppgifter enligt PUL

För att kunna administrera deltagarens anmälan mottager och lagrar North Pole Studio AB uppgifter om namn, adress samt vilken kurs deltagaren är anmäld till. Uppgifterna används i kundregister för att sända deltagaren information om kommande verksamhet i nästa svårighetsnivå från den deltagaren redan har passerat. Inga uppgifter delas med tredje part. Deltagaren kan alltid avböja fortsatt information och/eller be att bli borttagen ur kundregister.

2. Deltagare

All träning sker på egen risk och deltagaren bör vara minst 18 år fyllda. För deltagare under 18 år behöver målsman boka i deltagarens ställe.

3. Anmälan

I och med kursanmälan får deltagaren en bekräftelse via epost med påminnelse om tid, plats, pris och betalningsvillkor. Det är på deltagarens ansvar att uppge korrekt e-postadress för att North Pole Studio AB ska kunna kontakta denne.

4. Betalningsvillkor

Kursavgiften betalas in på BankGiro 323-7252. E-Faktura skickas till din angivna e-mailadress. Ha extra uppsikt på att bokningsbekräftelsen kan hamna i skräpposten.

5. Missade klasser

I och med anmälan utlovas deltagaren de träningspass som kursen avser. Skulle deltagaren av personliga skäl missa ett eller flera av sina pass erbjudes denne möjlighet att ta igen dessa, förutsatt att deltagaren anmält frånvaro senast kl 16.00 dagen innan passet. Detta gäller i mån av plats. Ordinarie anmälda deltagare har företräde. Observera att kursen fortlöper och eventuell fakturatagare är betalningsskyldig oavsett om den närvarar eller ej.

Om deltagaren inte hinner ta igen missade klasser under perioden kan man överföra max tre klasser till nästkommande period, förutsatt att deltagaren går en aktiv kurs på North Pole Studio.

6. Reklamation

Reklamation kan endast beviljas i följande fall:

  • Deltagaren ber att få reklamera eftersom denne inte har kunnat deltaga i aktuell kurs p.g.a. sjukdom eller graviditet som uppkommit eller kommit till känna efter kursstart.
  • Sjukintyg måste vara från Sverige skrivet av en legitimerad läkare. Sjukintygen behöver intyga fysisk skada eller sjukdom som förhindrar fysisk aktivitet.

Reklamation beviljas ej i följande fall:

  • Vid graviditet eller pga psykisk ohälsa. Däremot kan man med sjukintyg få ta igen missade klasser vid ett senare tillfälle.

Gruppbokningar och privatlektioner

1. Betalningsvillkor

Kursavgiften betalas in på BankGiro 323-7252, alternativt via swish eller kontant på plats innan passet. E-Faktura skickas till din angivna e-mailadress. Ha extra uppsikt på att bokningsbekräftelsen kan hamna i skräpposten.

2. Reklamation, av- och ombokning

Bokningen är bindande. Gruppbokningar kan avbokas senast 3 veckor innan bokat datum till en avgift på 250kr. Ombokning av tid, antal deltagare eller datum beviljas upp till 24 h innan bokat datum. Vid frånvaro eller avbokning senare än 3 veckor före bokat datum blir man betalningsskyldig samt betalar en no show-avgift på 500kr.

3. Deltagare

Ingen får vara berusad eller förtära alkohol eller annan stimuli i NPS lokaler. Alla deltar i aktiviteten.

Prova på

1. Betalningsvillkor

Betalning sker kontant i studion innan passet. Vi tar inte kort. Av administrativa skäl är det inte möjligt att betala via swish vid Prova på.

2. Reklamation, av- och ombokning

Prova på-pass kan avbokas upp till 5 dagar innan passet. Ombokning sker senast kl 16.00 dagen innan passet. Bokningen är bindande och deltagaren är betalningsskyldig oavsett om den närvarar eller ej. Vid frånvaro utan avbokning faktureras deltagaren 150 kr i efterhand.