Bokningsregler


Allmänt

1. Behandling av personuppgifter enligt PUL

För att kunna administrera deltagarens anmälan mottager och lagrar North Pole Studio AB uppgifter om namn, adress samt vilken kurs deltagaren är anmäld till. Uppgifterna används i kundregister för att sända deltagaren information om kommande verksamhet i nästa svårighetsnivå från den deltagaren redan har passerat. Inga uppgifter delas med tredje part. Deltagaren kan alltid avböja fortsatt information och/eller be att bli borttagen ur kundregister.

2. Deltagare på kurser, event och prova på

All träning sker på egen risk. För deltagare under 18 år behöver målsman boka i deltagarens ställe.

Kurser

1. Deltagare

All träning sker på egen risk och deltagaren bör vara minst 18 år fyllda. För deltagare under 18 år behöver målsman boka i deltagarens ställe.

2. Instruktör

Alla klasser har en huvudinstruktör. Vi förbehåller oss rätten att byta instruktör vid behov. Vikarie förekommer.

3. Anmälan

I och med kursanmälan får deltagaren en bekräftelse via e-post med påminnelse om tid, plats, pris och betalningsvillkor. Det är på deltagarens ansvar att uppge korrekt e-postadress för att North Pole Studio AB ska kunna kontakta denne.

4. Betalningsvillkor

Kursavgiften betalas in på Bankgiro 323-7252. E-Faktura skickas till din angivna e-mailadress. Ha extra uppsikt på att bokningsbekräftelsen kan hamna i skräpposten.

5. Missade klasser

I och med anmälan utlovas deltagaren de träningspass som kursen avser. Skulle deltagaren av personliga skäl missa ett eller flera av sina pass erbjudes denne möjlighet att ta igen dessa, förutsatt att deltagaren anmält frånvaro senast kl 16.00 dagen innan passet. Detta gäller i mån av plats och klasser man tar igen sker som drop in. Vi garanterar inte att man hinner eller får plats på de pass man önskar ta igen. Ordinarie anmälda deltagare har företräde. Observera att kursen fortlöper och deltagaren är betalningsskyldig oavsett om den närvarar eller ej.

Om deltagaren inte hinner ta igen missade klasser under perioden kan man överföra max tre klasser till nästkommande period, förutsatt att deltagaren då går en aktiv kurs på North Pole Studio. Alla klasser från perioder under vårterminen måste tas igen under VT. Klasser från perioder under HT måste tas igen under HT.

Man kan inte få avdrag ekonomiskt på nya kurser för missade lektioner.

6. Reklamation

Reklamation kan endast beviljas i följande fall:

  • Deltagaren ber att få reklamera eftersom denne inte har kunnat deltaga i aktuell kurs p.g.a. akut sjukdom eller skada som uppkommit eller kommit till känna efter kursstart.
  • Sjukintyg måste vara från Sverige skrivet av en legitimerad läkare. Sjukintygen behöver intyga fysisk skada eller sjukdom som förhindrar fysisk aktivitet.

Reklamation beviljas ej i följande fall:

  • Vid graviditet eller pga psykisk ohälsa. Däremot kan man med sjukintyg få ta igen missade klasser vid ett senare tillfälle.
  • Intyg skrivet av naprapat, kiropraktor eller physioterapeut.

7. Ångerrätt

North Pole Studio AB tillämpar ångerrätt enligt distanshandelsavtalslagen vid anmälan till ordinarie kurser över internet eller telefon. Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska då uppge vilken tjänst du önskar avstå, samt kontaktinformation i form av Adress, telefon och email. Du ska även ange ordernummer, vilket datum du gjorde bokningen samt när du skickade avbokningen. Du ska också ange önskat clearing- och kontonummer för återbetalning av avgift. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Avgift på 250kr för delbetalning tillkommer om du tillämpar ångerrätten men önskat delbetala.

8. Inställd klass och schemaändringar

Klasser med färre än 4 anmälda elever kan komma att ställas in vilket medför schemaändringar. Elever som berörs ges möjlighet att byta till en annan klass alternativt få pengar tillbaka för de tillfällen som ställs in.

Vår postadress:
North Pole Studio AB
Kungsholms Strand 147
112 48 Stockholm

Vår emailadress:
info@poledance.se

Gruppbokningar, Workshops/Intensiver och privatlektioner

1. Betalningsvillkor

Avgiften betalas in på BankGiro 323-7252, alternativt via swish eller kontant på plats innan passet. E-Faktura skickas till din angivna e-mailadress. Ha extra uppsikt på att bokningsbekräftelsen kan hamna i skräpposten. Du ansvarar för att meddela oss om du ej mottagit bekräftelse på en bokning. 

2. Reklamation, av- och ombokning

Bokningen är bindande. Gruppbokningar kan avbokas senast 3 veckor innan bokat datum till en avgift på 250kr. Ombokning av tid, antal deltagare eller datum beviljas upp till 24 h innan bokad tid. Eventet måste betalas det datumet man har bokat första gången vid ombokning. Vid avbokning senare än 3 veckor före bokat datum debiterar vi hela beloppet för passet. Vid frånvaro utan avbokning, (gäller privat gruppträning), tillkommer även en ”no show” avgift på 500kr utöver det avtalade beloppet.

4. Ångerrätt för privata bokningar (grupper eller 1 pers)

Ångerrätten gäller inte för gruppbokningar, privatlektioner, workshops,intensiver eller prova på.

3. Deltagare

Ingen får vara berusad eller förtära alkohol eller annan stimuli i NPS lokaler. Alla deltar i aktiviteten.

I studion visar vi hänsyn och respekt till varandra.

Prova på

1. Betalningsvillkor

Betalning sker kontant eller med swish i studion innan passet. Vi tar inte kort.

2. Reklamation, av- och ombokning

Prova på-pass kan avbokas senast 7 dagar innan passet. Ombokning till annan klass kan ske senast kl 16.00 dagen innan passet. Bokningen är bindande och deltagaren är betalningsskyldig oavsett om den närvarar eller ej. Vid frånvaro utan giltig avbokning faktureras deltagaren 150 kr i efterhand.

3. Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för gruppbokningar, privatlektioner, workshops, intensiver eller prova på.

Vi har förtydligat hur vi hanterar personuppgifter och cookies på poledance.se.

Läs mer
Stäng